מכתבים והקדשות
נתן אלתרמן שולח התנצלותו למשוררת לאה גולדברג תל-אביב, 11.3.1939
המכתב מפורסם באתר של דואר ישראל


חזור