מכתבים והקדשות
מכתב של צילה בינדר אל אלתרמן

המכתב מפורסם באתר דואר ישראלחזור