מכתבים והקדשות
הקדשה שכתב נתן אלתרמן למשורר חיים גורי ב"ספר התיבה המזמרת"
העתק ההקדשה מתוך ארכיון חיים גורי בספריה הלאומית


חזור