מכתבים והקדשות
הקדשה של נתן אלתרמן ללילך מלוויל בספר 'ספר התֵּבה המזמרת'
הקדשה של נתן אלתרמן ללילך מלוויל, הבת של ערן ואילנה להב, והנכדה של לאה אלתרמן-להב אחותו של נתן אלתרמן.


חזור