מכתבים והקדשות
מכתבו של אלתרמן ל'כתובים' ובו תמיהה על השמטת קטעים משירו
השיר "ליל קרנבל" הודפס בגליון כתובים תוך כדיי השמטות אשר נעשו מבלי לשאול אותו. אלתרמן פנה במכתב אל עורכי "כתובים" במכתב המתפרסם כאן.

באדיבות "גנזים" התפרסם ביום השנה הראשון למות אלתרמן בידיעות גנזים מס' 74 ניסן תשל"א כרך ד' שנה 9



חזור