במעגל

בסחרחורת - תמונות ופרצופים ממרכז מסחרי בתל אביב
  "תל אביב הקטנה", הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1979. פורסם לראשונה ב'הארץ', 15.8.1933, 20.8.1933, 15.9.1933
תל אביב (ציורים)
  "תל אביב הקטנה", הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1979. פורסם לראשונה ב'הארץ', 23.10.1932, 16.11.1932, 10.1.1933 
על כמה ערעורים של ב' קורצווייל - נתן אלתרמן
פורסם בעיתון 'הארץ', כ' בסיון תשט"ו, 10 ביוני 1955, 'תרבות וספרות', עמ' א.
תגובה למאמרו של ברוך קורצווייל "היש והנראה ב'אותלו'". 
חזר ונדפס ב'במעגל' (על שתי מהדורותיו), עמ' 62־67. 
סער ופרץ - נתן אלתרמן
,רשימה על הספרות העברית בזמן הזה, נכתב בשנת 1940 ופורסם בספר "במעגל" - הוצאת הקיבוץ המאוחד
מחברות לספרות, שנה א, מחברת א (שבט ת"ש, ינואר 1940), עמ' 91־94
המזרקה - נתן אלתרמן
נדפס ב'כתובים', שנה ו, גל' לב-לג (רסד-רסה) (ט"ז באב תרצ"ב, 18 באוגוסט 1932), עמ' 5. (לא נכלל ב'במעגל')
פרדוכס בין גלים - נתן אלתרמן
נדפס ב'כתובים', שנה ו, גל' לד-לה (רסו-רסז) (כ"ג באב תרצ"ב, 25 באוגוסט 1932), עמ' 3־4. חתום: נ. העזתי.
קרקס - נתן אלתרמן

נדפס ב'כתובים', שנה ו, גל' לח (רע) (י"ד באלול תרצ"ב, 15 בספטמבר 1932), עמ' 1. חתום נ. העזתי (לא נכלל ב'במעגל')

סתיו - נתן אלתרמן
  פורסם לראשונה ב"כתובים" ז' גיליון ד' 15.11.1932
במעגל - נתן אלתרמן
  נדפס לראשונה בכתובים, שנה ו, גל' טו (רמז) (כ"ד באדר ב' תרצ"ב, 30 במארס 1932), עמ' 2. 
טיול - נתן אלתרמן
  נדפס ב'הארץ', י"א בתשרי תרצ"ב, 22 בספטמבר 1931, עמ' 2־3; י"ב בתשרי תרצ"ב, 23 בספטמבר 1931, עמ' 2־3.
עולם והיפוכו - נתן אלתרמן
רשימה על עליית הפשיזם באירופה ועל מדיניות הפיוס של נוויל צ'מברליין.
נכתב בשנת  1939. מתוך הספר "במעגל" - הוצאת הקיבוץ המאוחד - תשל"ה
על הבלתי-מובן בשירה - נתן אלתרמן
במאמר זה טוען דוחה אלתרמן את הביקורת המוטחת כנגד השירה ה"בלתי מובנת". נכתב בשנת 1933 ופורסם בספר "במעגל" - הוצאת הקיבוץ המאוחד
התפרסם בטורים,  24 בנובמבר 1933
סוד המרכאות הכפולות - נתן אלתרמן
על משמעות המרכאות הכפולות בהיסטוריה ובשירה.
נכתב בשנת  1938. מתוך הספר "במעגל" - הוצאת הקיבוץ המאוחד - תשל"ה
בשולי "הסערה הגדולה" - נתן אלתרמן
מכתב למערכת "הארץ"
נכתב בשנת 1963. מתוך הספר "במעגל" - הוצאת הקיבוץ המאוחד - תשל"ה
אני והיא וכל הדברים - נתן אלתרמן
נכתב בשנת 1933. מתוך הספר "במעגל" - הוצאת הקיבוץ המאוחד תשל"ה
במקום הקדמה ל"כנרת כנרת" - נתן אלתרמן
דברים שנקראו בסימפוזיון על המחזה שנערך בתיאטרון הקאמרי ב-2 בפברואר 1962, בזמן העדרו של נתן אלתרמן מהארץ.
נכתב בשנת 1962. מתוך הספר "במעגל" הוצאת הקיבוץ המאוחד תשל"ה
העשירי למניין - נתן אלתרמן
הקולנוע והתיאטרון, קיומו של מי מוצדק? מי גבר? והלא אין מקום, אין מקום לחלוטין, ל"שאלת קיום" זו.
נכתב ב- 1932 . התפרסם ב"במעגל" בהוצאת הקיבוץ המאוחד
ועד האגודה החליט... - נתן אלתרמן
התפתחות חדשה בדיון על הביקורת התיאטרלית
התפרסם ב"במעגל" - הוצאת הקיבוץ המאוחד
לגמל
נדפס לראשונה ב'טורים' שנה ב, גל' א 15.4.1938. מתוך הספר "במעגל" - הוצאת הקיבוץ המאוחד - תשל"ה
על משה ליפשיץ - נתן אלתרמן
על משה ליפשיץ ורשימתו המרגשת של אלתרמן לזכרו 
על "חירות פיוטית" - נתן אלתרמן
מאמר תגובה ב'הארץ' 2.2.1951 לרשימתו של שלמה צמח "חירות פיוטית" ('הארץ',26.1.1951)