אירוסין לאור הירח
בקרוב, פרטים נוספים על התרגום של נתן אלתרמן למחזה "אירוסין לאור הירח"