הכלה המוגרלת
בקרוב, פרטים נוספים על התרגום של נתן אלתרמן למחזה "הכלה המוגרלת"