מאמרי אבנרי שרגא  • • •

פני היונה הנחצות והראי - שרגא אבנרי
מ"כוכבים בחוץ" עד עיר היונה - עיונים בשירת אלתרמן. נדפס ב'מאזנים', כרך י"א (ל"ד), חוב' ה' (תשרי תשכ"א, אוטובר 1960).
  
 
בחסות: תמ"א 38 - האתר המרכזי
© כל הזכויות לאתר נתן אלתרמן שמורות לטרגט מערכות בע"מ, עיצוב האתר - סטודיו קליימקס