מאמרי אהרוני יואב

שדרות בגשם - יואב אהרוני
תגובה למאמר של מנחם בן מיום 9.9.2010 ופורסמה לראשונה בעיתון האינטרנטי "חדשות בן עזר - 575"