מאמרי אורן יוסף

איגרת - יוסף אורן
הפרק לקוח מתוך ספרו החדש של המחבר "מוקדים חדשים בשירה העברית" שהופיע לאחרונה בהוצאת "יחד" פרטים : yoseforen@bezeqint.net