מאמרי בן עמי דודי

הגדת נֹא אמון - הגדת נ. אלתרמן / דודי בן עמי
על "שירי מכות מצרים" לעת הזו.