מאמרי בתי קהילה אתר

הסיפור מאחורי "שיר העמק"
הסיפור שמאחורי "שיר העמק" ומאפייני הלחן כפי שמובא באתר בתי קהילה