מאמרי בת-מרים יוכבד

עם ספרו של אלתרמן ("כוכבים בחוץ") - יוכבד בת־מרים
הרשימה נדפסה במוסף לספרות של "דבר", 25.2.38