מאמרי גולני מוטי

סיכול ממוקד? נתן אלתרמן בעד - מוטי גולני
על הספר "הטור השביעי וטוהר הנשק" מאת מנחם פינקלשטיין. המאמר אשר שימש יסוד לספר הזה נמצא גם באתר זה. המאמר פורסם ב"הארץ" ביום 5.10.2011