מאמרי גלובינסקי יוסי

פירוש לשיר "כפה אדומה" – יוסי גלובינסקי
גישה אחרת לפירוש השיר "כפה אדומה" מתוך כוכבים בחוץ
פירוש לשיר "ירח" - יוסי גלובינסקי
גישה אחרת לפירוש השיר "ירח" מתוך כוכבים בחוץ
פירוש לשיר "ילדי ההפקר" - יוסי גלובינסקי
גישה אחרת לפירוש השיר "ילדי ההפקר" שהושר לראשונה בהצגת תיאטרון "המטאטא" ב 1934
פירוש לשיר "בית ישן ויונים" - יוסי גלובינסקי
גישה אחרת לפירוש השיר "בית ישן ויונים" מתוך כוכבים בחוץ