מאמרי הולנדר אורי

השיר הזר - אורי הולנדר
פורסם בעיתון הארץ ביום 16.5.2007