מאמרי הירש אלי

זיוה שמיר, הלך ומלך, אלתרמן – בוהמיין ומשורר לאומי - אלי הירש
פורסם ב"ידיעות אחרונות" במדור ספרות ב- 9.7.2010