מאמרי כנעני דוד

על קו הקץ - דוד כנעני
מספרו של דוד כנעני: בינם לבין זמנם (מרחביה : ספרית פועלים, 1955),