מאמרי מוניץ מיכל

הפולמוס בין נתן זך לנתן אלתרמן - בין ביקורת ספרות למחלוקת רעיונית - מיכל מוניץ
עבודת גמר שנכתבה בהנחיית בכל סרלואי, במסגרת הבגרות בספרות באולפנת 'נווה חנה', תשע"ו.