מאמרי סוברן תמר

בלשנות ופואטיקה, חוקיות ויצירתיות - עיון בשיר 'הם לבדם' של נתן אלתרמן - תמר סוברן
מתוך הקובץ: למ"ד לאיל"ש: קובץ  מחקרים במלאות שלושים שנה לאגודה הישראלית לבלשנות  שימושית, ירושלים: צבעונים, תשס"ג