מאמרי סנונית אתר

נתן אלתרמן, נורדאו 30: אלמלא הייתי אדם - הייתי רוצה להיות רחוב
מתוך אתר סנונית - שירשת המשוררים והשירים