מאמרי פוגל שמעונה

בין אלתרמן לקדיה - גלגולו של מעיל - שמעונה פוגל
המאמר פורסם לראשונה בעיונים בספרות ילדים – גליון 21 – תשע"ב