מאמרי פינקלשטיין מנחם

הקלריקל הקטן - מנחם פינקלשטיין
המאמר פורסם בספר "ספרא וסייפא" שיצא בינואר 2014 לכבודו של הרב מרדכי פירון - ירושליים, תשע"ד-2014.
משפט וצבא - מנחם פינקלשטיין
על עקרונות היסוד לפעולתה של הפרקליטות הצבאית בשירי "הטור השביעי". המאמר אשר שימש יסוד לספר "הטור השביעי וטוהר הנשק".