מאמרי פלס יוסי

ההזדהות עם יצר ההקרבה של החלוץ - יוסי פלס
על המחזה "כנרת, כנרת" מאתר עיתון הארץ