מאמרי קורצוייל ברוך

מהותה של "שמחת עניים" - ברוך קורצווייל
נדפס במקור תחת הכותרת ה-"condition humaine" בשירה הפרסונלית לנתן אלתרמן.  בתוך:  מאסף : דברי ספרות, בקורת והגות, כרך א' (תש"ך 1960), עמ' 101־125.