מאמרי קליינרמן גיטה

עיון בשירים "ירח" ו-"עוד חוזר הניגון"

מאתר "עמלנט" - גיטה קליינרמן , צוות ספרות לבית הספר העל-יסודי דתי