מאמרי קצנלסון גדעון

"מגילת האש" של דור השואה - גדעון קצנלסון
פרקים מתוך מסה על "שמחת עניים" לנתן אלתרמן. נדפס בכתב העת "מאזנים"