מאמרי קריב אברהם

עם ספר הביכורים - אברהם קריב
נדפס ראשונה ב"מאזנים" כרך ז' (תרצ"ח)