מאמרי קרמניצר מרדכי

דמוקרטיה, דיני מלחמה וזכויות מיעוט - מרדכי קרמניצר ויעל אברך
 דמוקרטיה, דיני מלחמה וזכויות מיעוט, לפי משנתו של נתן אלתרמן מאת מרדכי קרמניצר ויעל אברך,
המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013