מאמרי רוגני חגי

שלוש ערים בליל קיץ: שירי כרך מאת ביאליק ואלתרמן בהשפעת בודלר - חגי רוגני
מתוך ספר בכתובים
"ארץ נוי אביונה": שירה ומקום בדיאלוג שירי בין לאה גולדברג לנתן אלתרמן - חגי רוגני
פורסם לראשונה בדברים, 3, עמ' 36-23. 
הסכסוך היהודי-ערבי בשירת אלתרמן - חגי רוגני

מאמר זה הוא גרסה כמעט מלאה, עם שינויים קלים, של הפרק "בין אומה ואדם: נתן אלתרמן" מתוך ספרו של חגי רוגני "מול הכפר שחרב: השירה העברית והסכסוך היהודי-ערבי 1967-1929", הוצאת פרדס 2006, עמ' 145-105.