מאמרים
מאחורי המילים: סיפורו של הקיבוצניק - מנחם דורמן - ששמר על מורשת אלתרמן - אביטל ליברמן

בשבת ימלאו 100 שנים להולדתו של ענק הרוח נתן אלתרמן. מעטים יודעים על הקשר ההדוק בינו לבין האינטלקטואל המנוח מנחם דורמן מקיבוץ גבעת ברנר, שהופקד על איסוף ושימור כתביו. "בלעדי אבא שלי", אומר הבן זאב, "מורשת אלתרמן לא הייתה נשמרת כך".חזור