מאמרים
שאלת התם של אלתרמן - דורון קורן
מבין ארבעת הבנים בהגדה דווקא התם הוא החכם באמת בעיני נתן אלתרמן, על פי שיר נשכח שלו מן "הטור השביעי". וכמה הערות-מבוא על הקשר בין חמץ להחמצת ההזדמנות ועל החיפזון שאינו מן השטן.

חזור