מאמרים
בדמייך חיי - עיון אחר בשמחת עניים - אידה צורית
מאמר חלוצי של אידה צורית שנכתב ב- 1952 בנסיון להבהרת השירים של שמחת עניים


חזור