מאמרים
עוד חוזר הניגון - דורון קורן

"הטור השביעי" המלא של נתן אלתרמן, שיצא שוב במהדורה מחודשת, הוא קצת פחות עוצמתי מהמבחר שערך אלתרמן בזמנו, אבל עדיין מרתק לבחון את חיינו היום לאור אזהרותיו הרוחניותחזור