מאמרי בוז'יקובסקי טוביה  • • •

בין השיר והפרוזה - שני סוגים של אנשי "יודנראט" - טוביה בוז'יקובסקי
מאמר תגובה של טוביה בוז'יקובסקי למאמרו של נתן אלתרמן "פני המרד ופני זמנו"
התפרסם ב'על המשמר' 18.6.1954.
  
 
בחסות: תמ"א 38 - האתר המרכזי
© כל הזכויות לאתר נתן אלתרמן שמורות לטרגט מערכות בע"מ, עיצוב האתר - סטודיו קליימקס