מאמרי בוז'יקובסקי טוביה

בין השיר והפרוזה - שני סוגים של אנשי "יודנראט" - טוביה בוז'יקובסקי
מאמר תגובה של טוביה בוז'יקובסקי למאמרו של נתן אלתרמן "פני המרד ופני זמנו"
התפרסם ב'על המשמר' 18.6.1954.