חגיגת קיץ

חגיגת קיץ – מדרש שמות - זיוה שמיר
פורסם כתגובה לדבריו של יוסי גלובינסקי בפורום של אתר אלתרמן בקישור הזה.
קריאה יומית ב"בגד חמודות" - צור ארליך
קריאה צמודה בשיר מתוך "חגיגת קיץ" במסגרת מדור הפייסבוק "כפית אלתרמן ביום"
ציפור גדולה מעל העיר - דוד אבידן
פורסם ב'עכשיו' חוב' 12־13 (אביב-קיץ תשכ"ה 1965)
הפואמה המניפאית: מסת מבוא - רות קרטון-בלום
מתוך הלץ והצל - רות קרטון-בלום. הוצאת זמורה-ביתן 1994
"הפרידו החיים" : ההיפוך הקומי - רות קרטון-בלום
מתוך הלץ והצל - רות קרטון-בלום. הוצאת זמורה-ביתן 1994
משחק ההַחזרות הכפולות - על ההתכוונות העצמית ביצירת אלתרמן - רות קרטון-בלום
מתוך הלץ והצל - רות קרטון-בלום. הוצאת זמורה-ביתן 1994
בין מקאמה למניפאה: מודל ההשפעה הכפול - רות קרטון-בלום
מתוך הלץ והצל - רות קרטון-בלום. הוצאת זמורה-ביתן 1994
כס משפט בראש חוצות - ההקשר המוסרי כתבנית מחשקת - רות קרטון-בלום
מתוך הלץ והצל - רות קרטון-בלום. הוצאת זמורה-ביתן 1994
מן הסף אל האמצע - פיצולים פנים־אישיותיים - רות קרטון-בלום
מתוך הלץ והצל - רות קרטון-בלום. הוצאת זמורה-ביתן 1994
אחדותה של תמונת היש המתפוררת: המדע כבסיס הכוללות - רות קרטון בלום
מתוך הלץ והצל - רות קרטון-בלום. הוצאת זמורה-ביתן 1994
איך נוצר ריתמוס של פרוזה - בלשון השירה - רות קרטון-בלום
מתוך הלץ והצל - רות קרטון-בלום. הוצאת זמורה-ביתן 1994
"נשאר רק החומר החי":"שיר סיום" – נגד הסיום - רות קרטון בלום
מתוך הלץ והצל - רות קרטון-בלום. הוצאת זמורה-ביתן 1994
'נִצְנוּצוֹ שֶׁל הִרְהוּר אַחֲרוֹן' – 'שיר סיום' ב'חגיגת קיץ' של אלתרמן - נדב חרובי
עבודה סמינריונית במסגרת הקורס "צורה ומשמעות בשירת אלתרמן". מרצה פרופ' אריאל הירשפלד