כוכבים בחוץ

העוד ישנם כל אלה: פואטיקה של עבר מתמשך - דן מירון
על המילה הרווחת ביותר ב'כוכבים בחוץ'.
פרק ראשון בסדרה על משמעויותיה של המלה "עוד" בשירת נתן אלתרמן
פורסם ב"ארץ" ביום 28.9.2011 ערב ראש השנה תשע"ב
הוא פורץ מתוכנו בקריאת אהבה קדמונית - דן מירון
 על רקע עליית הפאשיזם והנאציזם בוחן המשורר את בעיית הולדתה מחדש של הפראות האנושית הבסיסית, שיש בה יופי מרהיב וניכור מוסרי מחליא
פרק שני בסדרה על משמעויותיה של המלה "עוד" בשירת נתן אלתרמן
פורסם ב"הארץ" ביום 7.10.11
שירה מול פאשיזם - דן מירון
גילומה הסמלי הבולט ביותר של המלה "עוד" במובן של חדירת הפראי אל תוך המודרניות הוא הפילים, סמל שאלתרמן עיצב בעקבות הופעתם המושיעה של הפילים ברומאנס האנתרופולוגי "המלחמה לאש" מאת האחים ז' וה' רוני, שהיה ראשון תרגומיו מן הצרפתית (1933).
פרק שלישי בסדרה על משמעויותיה של המלה "עוד" בשירת נתן אלתרמן
פורסם ב"הארץ" ביום 12.10.11
גם לברזל, אחי, עוד יש כינור עתיק - דן מירון
מי יכול לזכור בעולמנו העירוני, שבלע את האדם אל תוך טבע שהוא היפוכו של הטבע, את הענן, את האילן, את הגשם והשמים, אלא אם כן הזוכר הוא המשורר היודע להלך "בין כל הדברים שנולדו שנית"? תפקיד המשורר - לשמור על המודעות להמשכיות הכפולה - מוגדר בבהירות באמצעות ה"עוד".
 פרק רביעי בסדרה על משמעויותיה של המלה "עוד" בשירת נתן אלתרמן.
פורסם ב"הארץ" ביום 14.10.11
נפלאים הם חיינו, המלאים מחשבות של מתים - דן מירון
במלה "עוד" בספר השירים "שמחת עניים" הוסיף נתן אלתרמן הוספה חשובה עד מאוד לגוני ה"עוד" של ספרו "כוכבים בחוץ": זה "עוד" היסטורי יהודי. העם היהודי ה"מת" "עודנו" חי ופעיל בהוויית הקהילה היהודית-הציונית החדשה בארץ-ישראל, שהיא המשכו וניגודו כאחד.
פרק חמישי ואחרון בסדרה על משמעויותיה של המלה "עוד" בשירת נתן אלתרמן.
פורסם ב"הארץ" ביום 19.10.11
חוקת המשחק מול חוקת החרום - (בין "כאן יוגד" ל"אך") - אקי להב
על השיר "חוקת חרום" מקובץ השירים "עיר היונה"
אחינו ידע לבדד - צור ארליך
קריאה יומית ב'שיר בפונדק היער' לנתן אלתרמן
בת המוזה - צור ארליך
קריאה יומית ב'בת המוזג' לנתן אלתרמן
נשיקת החיים - צור ארליך
צלילה אל "בשם העיר הזאת" לנתן אלתרמן
חג ואימה - צור ארליך
קריאה יומית ב'קרקס' לנתן אלתרמן
על שתיים נזדקפה - צור ארליך
יום אחר יום עם 'אביב למזכרת' של נתן אלתרמן
בסינר הפשוט - צור ארליך
קריאה הדוקה ב'זווית של פרוור' לנתן אלתרמן
עד כבות דרכי - צור ארליך
יום יום עם "השוק בשמש" לנתן אלתרמן 
אחד תמים - צור ארליך
עיון אביבי ב'אל החורשה' לנתן אלתרמן
על בניה כי איננו - צור ארליך

עיון רב יומי ב'האם השלישית' לנתן אלתרמן

זמרתם של הבד והפח - צור ארליך

שורה אחר שורה ב'שערים לרווחה' לנתן אלתרמן

הטל הזה בחופן - צור ארליך

קריאה ממושכת ב'תיבת הזמרה נפרדת' לנתן אלתרמן

התנועה המנצחת את החלוף - צור ארליך
קריאה יומית בשיר 'בדרך הגדולה' לנתן אלתרמן
לגובה, לרוחב ולאור - צור ארליך
לראות את העצים וגם את היער ב'הנה העצים' לנתן אלתרמן
זריחה לאין קץ - צור ארליך
קריאה קפדנית ב'הולדת הרחוב' לנתן אלתרמן
לב אדם בלב מדבר - צור ארליך
עיון מפורט מאוד ב'מערומי האש' לנתן אלתרמן
העץ וההר, העם והארץ - צור ארליך
עיון נרחב בשיר 'עץ הזית' לנתן אלתרמן
חוליו החם של ההר הקר - צור ארליך
העפלה יומית אל 'הרים' לנתן אלתרמן
להישיר אל הארץ עיניים - צור ארליך
קריאה יומית ב'תמוז' לנתן אלתרמן
שיר הפסח הסמוי של כוכבים בחוץ - צור ארליך
קריאה יומית ב"מראות אביב גאות" לנתן אלתרמן
עיר אחוזת מדבר - צור ארליך
קריאה סמיכה ב'ליל שרב' לנתן אלתרמן
ויעבור על פניו הרחוב ויקרא -צור ארליך
קריאה דקדקנית 'יום הרחוב' לנתן אלתרמן
מלכּתי בהרי המכּולת - צור ארליך
קריאה רבת ימים בשיר 'יום השוק' לנתן אלתרמן
אור בלי רואה - צור ארליך
קריאה נמרצת בשיר הפתיחה של חטיבה ג ב"כוכבים בחוץ"
געגועי סופה - געגועי סופה - צור ארליך
קריאה מתבוססת ב'סער על הסף' לנתן אלתרמן
רסיסים של יום - צור ארליך
קריאה צעד-צעד ב'תחנת שדות' לנתן אלתרמן
בהחליף השקיעה את שמלותיה - צור ארליך
הצצה הגונה בשיר "גשם שני וזיכרון" לנתן אלתרמן
הדלת המייללת נפתחת - צור ארליך
קריאה נינוחה ונרחבת ב"היאור" לנתן אלתרמן
הרגע השביר שבלב כוכבים בחוץ - צור ארליך
קריאה יומית ב'תמצית הערב' לנתן אלתרמן
השמיים יבואו הרחובה - צור ארליך
קריאה יומית בשיר "יין של סתיו" לנתן אלתרמן
קוסמוס לובש כלולות - צור ארליך
קריאה יומית בשיר "לבדך" לנתן אלתרמן
אל תכבי את העבר - צור ארליך

קריאה יומית בשיר "אז חיוורון גדול האיר" לנתן אלתרמן

וידוי, תחנון וצחוק פשוט אחד בשיר 'איגרת'- צור ארליך
לימוד יומי בשיר 'איגרת' לנתן אלתרמן 
רב ורך, רק וריק - צור ארליך
קשב ל'רועת האווזים' לנתן אלתרמן
אולי המושלם שבכל השירים - צור ארליך
צלילה אל צלילי השיר 'הסער עבר פה לפנות בוקר' לנתן אלתרמן
המילים שנותרו לבדן - צור ארליך
מילה אחר מילה בשיר 'קול' לנתן אלתרמן
עיר בשחור וזהב - צור ארליך
קריאה בזמן רחב-רחב בשיר "ליל קיץ" לנתן אלתרמן
בתור הומה, באגרופים שלוחים - צור ארליך
קריאה איטית והתבוננות מאוירת בשיר 'חיוך ראשון' לנתן אלתרמן
צמות החשמל - צור ארליך
'עד הלילה' לנתן אלתרמן – בהובלה איטית
אחרי בלותו הייתה לו עדנה - צור ארליך
קריאה הדוקה בשיר 'בית ישן ויונים' לנתן אלתרמן 
כל הדברים שנולדו שנית - צור ארליך
קריאה חורפית ונמרצת ב'שדרות בגשם' לנתן אלתרמן
הקול יפה לבשמים - צור ארליך
קריאה בכל אות ב'השיר הזר' לנתן אלתרמן
שכנים של העולם - צור ארליך
קריאה צפופה מאוד ב'כינור הברזל' לנתן אלתרמן
מסע סתיו - צור ארליך
חודשיים של קריאה יומית ב"סתיו עתיק" לנתן אלתרמן
ירח בן שבועיים - צור ארליך
קריאה יומית בשיר 'ירח' לנתן אלתרמן, ממולד עד מלוא
כאבנו הנכלם והפעוט - צור ארליך
קריאה קפדנית בשיר "מעבר למנגינה" לנתן אלתרמן
לילם של הדוממים - צור ארליך

צלילה יומית אל השירים "הלילה הזה" ו'שיר על דבר פניך' לנתן אלתרמן

מול ביבר משטמות - צור ארליך
קריאה יומית ב'הנאום' לנתן אלתרמן
חיית רבבה - צור ארליך
קריאה יומית ב'הדלקה' לנתן אלתרמן
הנה כך היא נפקחת לאורך - צור ארליך
קריאה יומית ב"מזכרת לדרכים" לנתן אלתרמן
שבעה קנים ובאמצע שיממון - צור ארליך
קריאה קשובה ב"יום פתאומי" לנתן אלתרמן
הכול על פגישה לאין קץ - צור ארליך
קריאה יומית צמודה ב"פגישה לאין קץ" מתוך 'כוכבים בחוץ' במסגרת מדור הפייסבוק "כפית אלתרמן ביום"
שיר השירים - צור ארליך
קריאה יומית בשיר "עוד חוזר הניגון" במסגרת מדור הפייסבוק "כפית אלתרמן ביום"
כל המילים הטובות - צור ארליך
קריאה יומית בשיר "עוד אבוא אל ספך" במסגרת מדור הפייסבוק "כפית אלתרמן ביום"
השיר הזר - אקי להב
פורסם לראשונה באתר אלתרמן
משתה שיש לו שילום - צור ארליך
קריאה יומית בשיר "את הלילה שלך" במסגרת מדור הפייסבוק "כפית אלתרמן ביום"
"יַעַבְרוּ הַבְּרָקִים מֵעָלֶיךָ": אימת המאה העשרים בשירי כוכבים בחוץ - שי עבדי
פורסם לראשונה ב"אוֹת", כתב עת לספרות ולתיאוריה, גיליון 06, סתיו 2016. הוצאת הקיבוץ המאוחד.
שיבה לאין קץ - צור ארליך
קריאה יומית בשיר "אולי היד אותך בלי דעת מבקשת" במסגרת מדור הפייסבוק "כפית אלתרמן ביום"
בטרקלין המראות - צור ארליך

קריאה יומית בשיר 'בוקר בהיר' במסגרת מדור הפייסבוק "כפית אלתרמן ביום"

פילים בכפיות - צור ארליך
קריאה יומית בשיר 'אל הפילים' במסגרת מדור הפייסבוק "כפית אלתרמן ביום"
קריאה יומית ב"שיר שלושה אחים" - צור ארליך
עיון רציף בשיר מתוך "כוכבים בחוץ", במסגרת מדור הפייסבוק "כפית אלתרמן ביום"
קריאה יומית ב"נשבעתי, עיניי"
עיון רציף בשיר מתוך "כוכבים בחוץ", במסגרת מדור הפייסבוק "כפית אלתרמן ביום" - צור ארליך
שלושה שבועות בהר הדומיות - צור ארליך
קריאה יומית רצופה בשיר "בהר הדומיות" במסגרת מדור הפייסבוק "כפית אלתרמן ביום"
שמונה שורות בשמונה ימים - צור ארליך
עיון בשיר הסיום של 'כוכבים בחוץ', "הם לבדם", במסגרת מדור הפייסבוק "כפית אלתרמן ביום"
איזה רוחב חדש - צור ארליך
קריאה יומית ב"הרוח עם כל אחיותיה" מתוך 'כוכבים בחוץ' במסגרת מדור הפייסבוק "כפית אלתרמן ביום"
שרידי הבּינה - צור ארליך
קריאה יומית ב"על קביים" מתוך 'כוכבים בחוץ' במסגרת מדור הפייסבוק "כפית אלתרמן ביום"
כבימי בראשית בחיק אבא - צור ארליך
קריאה איטית ב"כיפה אדומה" לנתן אלתרמן 
23 לילות בפונדק של אלתרמן - צור ארליך
קריאה איטית בשיר "ערב בפונדק השירים הנושן וזמר לחיי הפונדקית" מ'כוכבים בחוץ'
שדרות בגשם – ארספואטי - אקי להב
פורסם לראשונה באתר אלתרמן
שיר שלושה אחים - יסודות קפקאיים - אקי להב
פורסם לראשונה באתר אלתרמן
נקודת המוצא - דן מירון
דברים שנאמרו בערב־זכרון בשלושים לפטירתו של נתן אלתרמן
פגישה מחוץ לזמן - מרים דרור
נדפס ב'דבר' ב 31.3.1978
נסיעה בבדידות זוהרת - קריאה מחדש בשירו של נתן אלתרמן "לְבַדֵּך" - שלמה הרציג
פורסם לראשונה באתר אלתרמן
שעתו היפה של אלתרמן - דן לאור
המאמר מבוסס על פרק מהביוגרפיה החדשה "אלתרמן", פרי עטו של פרופרסור דן לאור בהוצאת ספרית אפקים / עם עובד. 
על קו הקץ - דוד כנעני
מספרו של דוד כנעני: בינם לבין זמנם (מרחביה : ספרית פועלים, 1955),
עם ספרו של אלתרמן ("כוכבים בחוץ") - יוכבד בת־מרים
הרשימה נדפסה במוסף לספרות של "דבר", 25.2.38
עם ספר הביכורים - אברהם קריב
נדפס ראשונה ב"מאזנים" כרך ז' (תרצ"ח)
כוכבים בחוץ - אביגדור המאירי
הרשימה נדפסה במוסף לספרות של "דבר” (28.4.39)
על מימד הזכרון ב"כוכבים בחוץ" - דן מירון
מהספר 'נתן אלתרמן - מאמרים על שירתו' בעריכת אורה באומגרטן. הוצאת עם עובד (1971)
חידת התאומים בשירו של אלתרמן "איגרת" (תשובה ליוסף אורן) - זיוה שמיר
תגובה למאמרו של יוסף אורן בקישור הזה, פורסם לראשונה באתר אלתרמן
איגרת - יוסף אורן
הפרק לקוח מתוך ספרו החדש של המחבר "מוקדים חדשים בשירה העברית" שהופיע לאחרונה בהוצאת "יחד" פרטים : yoseforen@bezeqint.net  
לְבַדֵּךְ - נתן אלתרמן אצל מאיר שלו - אקי להב
המאמר פורסם לראשונה באתר אלתרמן
על הספר "החידה הרומנטית של כוכבים בחוץ" מאת אורציון ברתנא - צור ארליך
המאמר פורסם במוסף השבת של "מקור ראשון" - 17.10.2014
"הכוכבים לא רימו": דן מירון ואריאל הירשפלד חוזרים לספר השירה הראשון של אלתרמן- רן יגיל
נדפס בעיתון 'הארץ' ביום 15.7.2020
אלתרמן בדמות בוהמיין אירופי ובדמות "תלוש" עברי - זיוה שמיר
  השיר  "איגרת" –  שיר מפתח להבנת שירי  כוכבים בחוץ.
המאמר נוסף לאתר בתאריך 8.3.2013 
שלוש ערים בליל קיץ: שירי כרך מאת ביאליק ואלתרמן בהשפעת בודלר - חגי רוגני
מתוך ספר בכתובים
נר בחלון ופנסים אדומי זקן - אותות הזמן והמקום בשירי כוכבים בחוץ - זיוה שמיר
האם אלתרמן כתב את קובץ השירים "כוכבים בחוץ" ממרומי מגדל השן של האמנות הצרופה, ללא זיקה למציאוּת הלוקלית והאקטואלית?
מ"אבני בֹּהוּ" ל"כוכבים בחוץ" - בעז ערפלי
פורסם בספר "אלתרמן ויצירתו" הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון, הוצאת הקיבוץ המאוחד, מוסד אלתרמן; 1989
"האשכול האוקסימורוני" ביצירת אלתרמן - זיוה שמיר

לבחינתו של צַיין-סגנון אלתרמני ייחודי.

חיוך ראשון ושני - רות קרטון-בלום
השינויים שעשה אלתרמן בשלושה השירים שפורסמו לפני הופעת הקובץ "כוכבים בחוץ" כאשר התקינם להיכלל בקובץ.
מתוך הספר "בין הנשגב לאירוני" / רות קרטון-בלום, הקיבוץ המאוחד, תשמ"ב
על שלושה שירי דרך ב"כוכבים בחוץ" - דן מירון
במאמר של דן מירון נדונים שלושה שירים מתוך "כוכבים בחוץ" : "בדרך הגדולה", "עוד חוזר הניגון", "מזכרת לדרכים"
מתוך הספר "מפרט אל עיקר" הוצאת הקיבוץ המאוחד תשל"א
איורים של שמואל בונים על גבי שירים של אלתרמן מהקובץ "כוכבים בחוץ"
ארבעה איורים של הבמאי שמואל בונים על גבי השירים "פגישה לאין קץ" ו-"קרקס" מתוך כוכבים בחוץ"
הטיול בעקבות הפילים - דן מירון
על "אל הפילים" ועל בעיית הרציפות של השיר ה"קשה" ב"כוכבים בחוץ".
מהספר "מפרט אל עיקר : מיבנה, ז'אנר והגות בשירתו של נתן אלתרמן" - דן מירון. הקיבוץ המאוחד : ספרית פועלים, תשמ"א
בין כוכבים בחוץ לשמחת עניים - בעז ערפלי
פרשנות כוללת ומפורטת לכוכבים בחוץ ולשמחת עניים
"עולם הפוך" מדרכי ה"הֲזָרָה" של האמנות המודרנית - זיוה שמיר
פרק ראשון מהספר "עוד חוזר הניגון" - זיוה שמיר
"פתאומית לעד" אלתרמן ואמנות הפראדוקס - זיוה שמיר
פרק שני מהספר "עוד חוזר הניגון" - זיוה שמיר
הפתרון הוא אילם - למעמדן של האֶניגמה ושל הזֶאוּגמה בשירת אלתרמן - זיוה שמיר
פרק שלישי מהספר "עוד חוזר הניגון" - זיוה שמיר
השיר שפניו פני יאנוס - הדואליזם ביצירת אלתרמן כביטוי של פישוט מכוּון - זיוה שמיר
פרק רביעי מהספר "עוד חוזר הניגון" - זיוה
עֲלֵה אדום שׂער ולבן־עיניים - שירת אלתרמן והרמיזה האליפטית ה"מהבהבת" - זיוה שמיר
פרק חמישי מהספר "עוד חוזר הניגון" - זיוה שמיר
דרך מלקקת אופק דובשני - דרכי השימוש של אלתרמן במוטיבים - בעלי פוטנציאל של קיטש - זיוה שמיר
פרק שישי מהספר "עוד חוזר הניגון" - זיוה שמיר
על שירו של אלתרמן "ליל קיץ"("כוכבים בחוץ") - זיוה שמיר
מקומו של קובץ השירים "כוכבים בחוץ" בשירה העברית תוך התמקדות באחד השירים ממנו - "ליל קיץ", וגם התייחסות לביקורת שהוטחה באלתרמן.
בהר הדומיות - זיוה שמיר
פירוש לשיר "בהר הדומיות" מהקובץ "כוכבים בחוץ". נמסר לאתר אלתרמן לבקשתנו.
פרק המבוא מ"כוכבים שנשארו בחוץ" - אברהם בלבן
פרק המבוא בספר "הכוכבים שנשארו בחוץ - שירי 'כוכבים בחוץ' מאת נתן אלתרמן, פרשנות, צורות ורטוריקה" - אברהם בלבן. הוצאת פפריוס תשמ"ב. קבלת האישור לשימוש מהוצאת הספרים "פרובוק-דיונון"
הפתאומיות לעד - אברהם בלבן
פרק ראשון בספר "הכוכבים שנשארו בחוץ - שירי 'כוכבים בחוץ' מאת נתן אלתרמן, פרשנות, צורות ורטוריקה" - אברהם בלבן. הוצאת פפריוס תשמ"ב. קבלת האישור לשימוש מהוצאת הספרים "פרובוק-דיונון"
האהובה מנשוא - אברהם בלבן
פרק שני בספר "הכוכבים שנשארו בחוץ - שירי 'כוכבים בחוץ' מאת נתן אלתרמן, פרשנות, צורות ורטוריקה" - אברהם בלבן. הוצאת פפריוס תשמ"ב. קבלת האישור לשימוש מהוצאת הספרים "פרובוק-דיונון"
על העיר עפות יונים, על העיר,על יער פרא - אברהם בלבן
פרק שלישי בספר "הכוכבים שנשארו בחוץ - שירי 'כוכבים בחוץ' מאת נתן אלתרמן, פרשנות, צורות ורטוריקה" - אברהם בלבן. הוצאת פפריוס תשמ"ב. קבלת האישור לשימוש מהוצאת הספרים "פרובוק-דיונון"
עם הרוח הנודדת לא ניסע הרחק מכאן - אברהם בלבן
פרק רביעי בספר "הכוכבים שנשארו בחוץ - שירי 'כוכבים בחוץ' מאת נתן אלתרמן, פרשנות, צורות ורטוריקה" - אברהם בלבן. הוצאת פפריוס תשמ"ב. קבלת האישור לשימוש מהוצאת הספרים "פרובוק-דיונון"
כעיניים מול ההלך הדרכים נעצמות - אברהם בלבן
פרק חמישי בספר "הכוכבים שנשארו בחוץ - שירי 'כוכבים בחוץ' מאת נתן אלתרמן, פרשנות, צורות ורטוריקה" - אברהם בלבן. הוצאת פפריוס תשמ"ב. קבלת האישור לשימוש מהוצאת הספרים "פרובוק-דיונון"
הדובר בשיר הלירי - אברהם בלבן
פרק ששי בספר "הכוכבים שנשארו בחוץ - שירי 'כוכבים בחוץ' מאת נתן אלתרמן, פרשנות, צורות ורטוריקה" - אברהם בלבן. הוצאת פפריוס תשמ"ב. קבלת האישור לשימוש מהוצאת הספרים "פרובוק-דיונון"
המונולוגים אל ה'את' - אברהם בלבן
פרק שביעי בספר "הכוכבים שנשארו בחוץ - שירי 'כוכבים בחוץ' מאת נתן אלתרמן, פרשנות, צורות ורטוריקה" - אברהם בלבן. הוצאת פפריוס תשמ"ב. קבלת האישור לשימוש מהוצאת הספרים "פרובוק-דיונון"
המולות נשפכות - אברהם בלבן
פרק שמיני בספר "הכוכבים שנשארו בחוץ - שירי 'כוכבים בחוץ' מאת נתן אלתרמן, פרשנות, צורות ורטוריקה" - אברהם בלבן. הוצאת פפריוס תשמ"ב. קבלת האישור לשימוש מהוצאת הספרים "פרובוק-דיונון"
ענבלים במרעה ושריקות - אברהם בלבן
פרק תשיעי בספר "הכוכבים שנשארו בחוץ - שירי 'כוכבים בחוץ' מאת נתן אלתרמן, פרשנות, צורות ורטוריקה" - אברהם בלבן. הוצאת פפריוס תשמ"ב. קבלת האישור לשימוש מהוצאת הספרים "פרובוק-דיונון"
פירוש לשיר "כפה אדומה" – יוסי גלובינסקי
גישה אחרת לפירוש השיר "כפה אדומה" מתוך כוכבים בחוץ
פירוש לשיר "ירח" - יוסי גלובינסקי
גישה אחרת לפירוש השיר "ירח" מתוך כוכבים בחוץ
פירוש לשיר "בית ישן ויונים" - יוסי גלובינסקי
גישה אחרת לפירוש השיר "בית ישן ויונים" מתוך כוכבים בחוץ
בלשנות ופואטיקה, חוקיות ויצירתיות - עיון בשיר 'הם לבדם' של נתן אלתרמן - תמר סוברן
מתוך הקובץ: למ"ד לאיל"ש: קובץ  מחקרים במלאות שלושים שנה לאגודה הישראלית לבלשנות  שימושית, ירושלים: צבעונים, תשס"ג
בסוד המרכאות הכפולות - זיוה שמיר
יחסו הדו ערכי של אלתרמן לשירי ארץ-ישראל
מה יכול לעורר סער אחד - ראובן קריץ
על השיר "הסער עבר כאן לפנות בקר" מתוך "כוכבים בחוץ" . מתןך הספר "בעיות הביקורת – מבט אישי" - ראובן קריץ.
לאור ולרוחב בשדות אבינו - צור ארליך
קריאת רוחב בשלושה משירי 'כוכבים בחוץ': 'תמצית הערב', 'בהר הדומיות' ו'אביב למזכרת'. הופיע ב"נתיב", תשרי תשס"ב, ספטמבר 2001.
העולם החצוי של כוכבים בחוץ - אידה צורית
מתוך "הקרבן והברית - עיונים בשירת נתן אלתרמן" -- דביר, תשל"ד.
עיון בשירים "ירח" ו-"עוד חוזר הניגון"

מאתר "עמלנט" - גיטה קליינרמן , צוות ספרות לבית הספר העל-יסודי דתי