מכתבים והקדשות

הקדשה שכתב נתן אלתרמן לאילי גורליצקי
את ההקדשה כתב אלתרמן כאילו היה זה דו-שיח בין שלמה לשלמי לאחר שהמסך ירד בהצגה האחרונה.
הקדשה שכתב נתן אלתרמן למשורר חיים גורי ב"ספר התיבה המזמרת"
הקדשה של אלתרמן לחיים גורי בספרו של אלתרמן "ספר התיבה המזמרת".
הקדשה של אלתרמן לאילי גורליצקי על הספר של המחזה "כנרת כנרת"
ההקדשה נתנה לגורליצקי לאחר ירידת ההצגה.
מכתבו של בן גוריון לאלתרמן בתגובה על הטור "לעזרת הרופא" ותשובתו של אלתרמן
המכתב של בן גוריון וקטעים מהתשובה של אלתרמן באתר "הלוג של דוד בן גוריון"
מכתבו של אלתרמן לשלונסקי על רקע המתיחות בשל פרסום השיר בגזית
התפרסם ביום השנה הראשון למות אלתרמן בידיעות גנזים מס' 74 ניסן תשל"א כרך ד' שנה 9
מכתבו של אלתרמן מחיפה לחבריו ב'כתובים'
נדפס ביום השנה הראשון למות אלתרמן בידיעות גנזים מס' 74 ניסן תשל"א כרך ד' שנה 9
מכתבו של אלתרמן ל'כתובים' ובו תמיהה על השמטת קטעים משירו

התפרסם ביום השנה הראשון למות אלתרמן בידיעות גנזים מס' 74 ניסן תשל"א כרך ד' שנה 9

מכתב תמיכה של אלתרמן לדוד זכאי

התפרסם ביום השנה הראשון למות אלתרמן בידיעות גנזים מס' 74 ניסן תשל"א כרך ד' שנה 9

הקדשה של אלתרמן לזאב יוסיקוביץ

התפרסם ביום השנה הראשון למות אלתרמן בידיעות גנזים מס' 74 ניסן תשל"א כרך ד' שנה 9

הקדשה של אלתרמן לאברהם חלפי על הספר של המחזה "כנרת כנרת"
התפרסם ביום השנה הראשון למות אלתרמן בידיעות גנזים מס' 74 ניסן תשל"א כרך ד' שנה 9
המשוררת והציירת עבריה עופר-שושני כותבת מדגניה לנתן אלתרמן , דגניה, 1933
מקור: נתן אלתרמן: ביוגרפיה, נחם דורמן, קיבוץ מאוחד , תל-אביב 1991
מכתב תשובה של אלתרמן לתרצה בתו - 1961
מקור: נתן אלתרמן: פרקי ביוגרפיה, מאת מנחם דורמן, הוצאת הקיבוץ מאוחד, תל-אביב, 1991
נתן אלתרמן שולח התנצלותו למשוררת לאה גולדברג תל-אביב, 11.3.1939
המקור: באדיבות מכון גנזים, אגודת הספורים העברים במדינת ישראל, תל-אביב
המשורר נתן אלתמן כותב לרעיתו השחקנית רחל מרכוס מניו יורק 29.1.62
מקור: נתן אלתרמן: ביוגרפיה, נחם דורמן, קיבוץ מאוחד , תל-אביב 1991
מכתב של צילה בינדר אל אלתרמן
מקור: נתן אלתרמן: ביוגרפיה, נחם דורמן, קיבוץ מאוחד , תל-אביב 1991
מכתבו של נתן אלתרמן לסופר ראובן קריץ
מכתבו של אלתרמן מיום 22.1.56 בקשר לספר "בוקר חדש"
הקדשה שכתב נתן אלתרמן ליגאל גליקסמן
הקדשה בכתב ידו של אלתרמן לשכנו הצעיר ברח' בן-עמי 7