שירי מכות מצרים

אהבה בלי צלם - צור ארליך
קריאה יומית ב"ארבה" מתוך "שירי מכות מצרים" במסגרת מדור הפייסבוק "כפית אלתרמן ביום"
כפית מכל מכה - צור ארליך
סדרת פייסבוק יומית של פרשנות על קטעים נבחרים מ"שירי מכות מצרים"
"שמחת עניים" כשירה היפנוטית - ראובן צור
פורסם לראשונה ספר "הפואמה המודרניסטית ביצירת אלתרמן – (בעריכת זיוה שמיר וצבי לוז) הוצאת אוניברסיטת בר אילן, 1991
שירי מכות מצרים - אליעזר שביד
פורסם לראשונה בניב הקבוצה, כרך ד', חוב' ב (14) (אדר תשט"ו, מארס 1955), עמ' 380־389.
'שירי מכות מצרים' - לנתן אלתרמן - הלל ברזל
 פורסם לראשונה ב'דבר', כ"ב באדר תשל"א, 19 במארס 1971, עמ' 12, 13 (במדור 'דבר לספרות ולאמנות')
על קו הקץ - דוד כנעני
מספרו של דוד כנעני: בינם לבין זמנם (מרחביה : ספרית פועלים, 1955),
נ. אלתרמן: מן השיר הלירי הבודד אל הראיה הפואמטית - חנה יעוז
מתוך הספר "הניגון והזעקה" - מחקר בשירת השואה של משוררי שנות ה-40 בארץ ישראל.  הוצאת עקד, 1995
אנלוגיה היסטורית ואלגוריה לאומית בשירת נתן אלתרמן בתקופת השואה - חנן חבר
מתוך "עיונים בתקומת ישראל -מאסף לבעיות הציונות , היישוב ומדינת ישראל", כרך 8. הוצאת הספרים של אוניברסיטת בךגוריון בנגב. תשנ״ח - 1998
שירה מול טוטליטריות - הספר השלם - עוזי שביט
 'שירה מול טוטליטריות'  - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
אל מול האיום הטוטליטרי - עוזי שביט
פרק ראשון מהספר 'שירה מול טוטליטריות'  - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
עולם והיפוכו - עוזי שביט
פרק שני מהספר 'שירה מול טוטליטריות'  - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
מ'כוכבים בחוץ' ל'שירי מכות מצרים' - עוזי שביט
פרק שלישי מהספר 'שירה מול טוטליטריות'  - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
מסימבוליזם לפוסט-סימבוליזם - עוזי שביט
פרק רביעי מהספר 'שירה מול טוטליטריות'  - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
רמזים מקדימים: 'הדלֵקה' ו'הנאום' - עוזי שביט
פרק חמישי מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
'שירי מכות מצרים', גרמניה והשואה - עוזי שביט
פרק שישי מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
השירים הראשונים והסימבוליזם של החורבן והישועה - עוזי שביט
פרק שביעי מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
שירת המלחמה : 1941-1940 - עוזי שביט
פרק שמיני מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
בחזרה למכות מצרים: מ-1939 ל-1944 - עוזי שביט
פרק תשיעי מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
היופי האפל והאור הזר - עוזי שביט
פרק עשירי מהספר 'שירה מול טוטליטריות'  - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
האסתטיקה של המהירות והאלימות - עוזי שביט
פרק אחד עשר מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
בין 'שמחה ברכת שמים' ל'שר היער' - עוזי שביט
פרק שנים עשר מהספר 'שירה מול טוטליטריות'  - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
הבן, האב וחולדת הבר - עוזי שביט
פרק שלושה עשר מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן. 2003
התשתית הקלסית: ארבעת היסודות - עוזי שביט
פרק ארבעה עשר מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן. 2003
האסתטיקה של הנשגב - עוזי שביט
פרק חמישה עשר מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן. 2003
משעיר לעזאזל למרטיר - עוזי שביט
פרק שישה עשר מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן. 2003
'בדרך נא-אמון' והתפיסה הפיגורלית - עוזי שביט
פרק שבעה עשר מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן. 2003
'בדרך נא-אמון' ותפיסת ההיסטוריה - עוזי שביט
פרק שמונה עשר מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן. 2003
איילת': בסימן האקלים המשיחי - עוזי שביט
פרק תשעה עשר מהספר 'שירה מול טוטליטריות' - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן. 2003
חידת החיוך - עוזי שביט
פרק עשרים מהספר 'שירה מול טוטליטריות'  - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / זמורה ביתן. 2003
ההיסטוריה וחירות האדם - עוזי שביט
פרק עשרים ואחד מהספר 'שירה מול טוטליטריות'  - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן. 2003
השבועה, האב והעלמה - עוזי שביט
פרק עשרים ושנים מהספר 'שירה מול טוטליטריות'  - הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן.2003
חתימה: השלילה, ההעדר ורסיסי הזמן המשיחי - עוזי שביט
פרק עשרים ושלושה מהספר 'שירה מול טוטליטריות'-הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן 2003
לקדמות כתיבתם של שירי מכות מצרים - אלישע פורת
על חידת מועד כתיבתם של שירי מכות מצרים
חידת הכוח: על 'שירה מול טוטליטריות' - צור ארליך
על ספרו של עוזי שביט "שירה מול טוטליטריות: אלתרמן ו'שירי מכות מצרים'"; אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן, 2003,
הגדת נֹא אמון - הגדת נ. אלתרמן / דודי בן עמי
על "שירי מכות מצרים" לעת הזו.