מחזות

ק...ק...ק...קרה נס! - דן לאור
המאמר נדפס בעיתון "הארץ" במדור ספרים ביום 8.10.2022 
מחזות שיקספיר בעברית - דן מירון
מאמר ראשון בסדרה, התפרסם בעיתון הארץ ביום 28.5.1963
שקספיר בכחל וסרק - מחזות מתורגמים - דן מירון
מאמר שני בסדרה, התפרסם בעיתון "הארץ" ביום 7.6.1963
בכבלים נוצצים - מחזות מתורגמים - דן מירון
מאמר שלישי בסדרה, התפרסם בעיתון "הארץ" ביום 14.6.1963
דברים ונגינתם - מחזות מתורגמים - דן מירון
מאמר רביעי בסדרה, התפרסם בעיתון "הארץ" ביום 21.6.1963
בין חירות לעבדות - מחזות מתורגמים - דן מירון
מאמר חמישי בסדרה, התפרסם בעיתון "הארץ" בתאריך 28.6.1963
סימפוזיון על ההצגה "פונדק הרוחות"
סימפוזיון על ההצגה "פונדק הרוחות" לפי מחזהו של נתן אלתרמן בתיאטרון הקאמרי, התקיים במועדון "צוותא" – 11.1.1963
מתוך ארכיוני סופרים, מרכז קיפ, אוניברסיטת תל אביב - תיק 15:4-36
אדם ודמות - קריאה ב'פונדק הרוחות' ובמחזותיו האחרים של אלתרמן - הלל ברזל
פורסם בספר "אלתרמן ויצירתו" הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון, הוצאת הקיבוץ המאוחד, מוסד אלתרמן; 1989 
אדוני המשורר - אידה צורית
אידה צורית מנתחת את אישיותו של נתן אלתרמן בדרך לפתרון הפער שבין המשורר למחזאי.
פורסם באתר "ארץ אחרת" בתאריך 30.8.2001
12.9.1964 / בכורת "שלמה המלך ושלמי הסנדלר" בקאמרי - יעל גרינפטר
הופיע בעיתון הארץ ביום 12.9.2011
שלמה המלך ושלמי הסנדלר, חגיגת קיץ ורגעים - שמואל בונים
הבמאי שמואל בונים מתאר בליווי איורים את המחזמר "שלמה המלך ושלמי הסנדלר" וההצגות "חגיגת קיץ" ו-"רגעים"
מתוך הספר "כאן בנים"
מול תגמול מחיאות כפיים - דבורה גילולה
פרק המבוא מהספר "מול תגמול מחיאות הכפיים" - דבורה גילולה. הוצאת הקיבוץ המאוחד - 2009
תחילת הדרך - תאטרון 'המטאטא' - דבורה גילולה

פרק א' מהספר "מול תגמול מחיאות הכפיים" - דבורה גילולה. הוצאת הקיבוץ המאוחד - 2009

בין ספרה לסיפור - נתן אלתרמן
אחרית דבר למחזה משפט פיתגורס. הקיבוץ המאוחד, תשכ"ו 1965.
בין "סיפרה" ל"סיפור" - הדילמה האמיתית שמאחורי הבינה המלאכותית - דוד מנדלוביץ
נדפס בעיתון הארץ - בספר ההיטק הישראלי ב- 2.1.2024
הערות למחזות "כנרת כנרת..." ו-"משפט פיתגורס" - אידה צורית

מתוך "הקרבן והברית - עיונים בשירת נתן אלתרמן" -- דביר, תשל"ד.

השחרית הפלאית של העליה השניה - בן-עמי פיינגולד
על ההמחזה "כנרת כנרת" מתוך הספר מ'כלניות' ל'פונדק הרוחות' אלתרמן המחזאי - בן-עמי פיינגולד. הוצאת הקיבוץ המאוחד 2009
מחזה זה עניין רב תועלת: על ספרו של בן-עמי פיינגולד על מחזות אלתרמן - צור ארליך

מ'כלניות' ל'פונדק הרוחות': אלתרמן המחזאי.  מאת בן-עמי פיינגולד . הקיבוץ המאוחד 2009
מאת צור ארליך. הופיע במוסף 'שבת' של העיתון 'מקור ראשון' בל' בניסן תשס"ט, 24.4.2009

איחור של שעתיים - יצחק לאור
על הספר "מול תגמול מחיאות הכפיים", מאת דבורה גילולה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2008
פורסם באתר עיתון הארץ
ההזדהות עם יצר ההקרבה של החלוץ - יוסי פלס
על המחזה "כנרת, כנרת" מאתר עיתון הארץ