שמחת עניים

פתח-קריאה ב"שמחת עניים" - משה שמיר
  נדפס לראשונה ב"דבר" 8.1.1954
עבותות של חושך - זיקתה של "שמחת עניים" לנסיבות ההיסטוריות - בעז ערפלי
פורסם לראשונה בספרו: עבותות של חושך : תשעה פרקים על 'שמחת עניים' לנתן אלתרמן. – תל-אביב : המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל-אביב, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשמ"ג.
בחִיל ובגִיל עיון ב"שיר השקר" של נתן אלתרמן - זיוה שמיר
המאמר פורסם לראשונה באתר אלתרמן
המת והרעיה - על שירת האהבה של נתן אלתרמן - דן מירון
פורסם לראשונה ב"משא" (מצורף ל'למרחב'), שנה ז, גל' 50 (ו' בכסלו תשי"ח, 29 בנובמבר 1957), עמ' א-ב. 
רינון עד שחרית - צור ארליך
קריאה יומית איטית ב'שיר מחול' מתוך 'שמחת עניים' לנתן אלתרמן
בבית המועד לאסון - צור ארליך
הופכים כל אבן ב'שיר שמחת עיניים' מתוך 'שמחת עניים' לנתן אלתרמן
ויהי ליל - צור ארליך
עיון מפורט ב"בקשת מחילה" מתוך 'שמחת עניים' לנתן אלתרמן
עזה השמחה - צור ארליך

קריאה בעת מלחמה ב'המשתה' מתוך 'שמחת עניים' לנתן אלתרמן

מחשבות של מתים - צור ארליך
לאורך, לרוחב ולעומק ב'החולד' מתוך 'שמחת עניים' לנתן אלתרמן
איש החושך - צור ארליך
שורה אחר שורה ב'הזר מקנא לחן רעייתו' מתוך 'שמחת עניים' לנתן אלתרמן 
יופיו וטירופו - צור ארליך
קריאה מושהית ב'הברק' מתוך שמחת עניים לנתן אלתרמן
בליל זה יבכיון - צור ארליך
עיון ב'הבכי' מתוך שמחת עניים לנתן אלתרמן, שורה אחר שורה
הגֵר מְמסגֵר - צור ארליך
קריאה לאורך ולרוחב ב'גר בא לעיר' (שמחת עניים א, ב)
כצוואר אחרי החבל - צור ארליך
שיר לאשת נעורים: פירוש ארוך
שלום עליכם, שמחת עניים - צור ארליך

קריאה מפורטת בשיר הפתיחה של 'שמחת עניים' לנתן אלתרמן

הכול גלוי, הכול - צור ארליך
קריאה יומית ב"שיר של אור" מתוך 'שמחת עניים' במסגרת מדור הפייסבוק "כפית אלתרמן ביום"
כל האמת על השקר - צור ארליך
קריאה יומית ב'שיר השקר' מתוך 'שמחת עניים' במסגרת מדור הפייסבוק "כפית אלתרמן ביום"
קנאת נצורים בין המצרים - צור ארליך
קריאה יומית רצופה בארבעת שירי הפרק האחרון של 'שמחת העניים' במסגרת מדור הפייסבוק "כפית אלתרמן ביום"
מְפָרֵק החוליות - צור ארליך

קריאה יומית בשיר 'קץ האב' במסגרת מדור הפייסבוק "כפית אלתרמן ביום"

"שמחת עניים" והביקורת על שירת אלתרמן - אברהם רז
נדפס ב"תרבות וספרות" ("הארץ") 1.9.67
מורשת האב - עוזי שביט
פרק 25 מהספר 'לא הכול הבלים והבל - החיים על קו הקץ על פי אלתרמן' , הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2007
לכבוד המאתיים של אלתרמן: שיר על רעוּת בָּרוח
פורסם באתר "מידה" 10.1.2016
"שמחת עניים" כשירה היפנוטית - ראובן צור
פורסם לראשונה ספר "הפואמה המודרניסטית ביצירת אלתרמן – (בעריכת זיוה שמיר וצבי לוז) הוצאת אוניברסיטת בר אילן, 1991
עלילה ומשמעות ב"שמחת עניים" - חמוטל בר־יוסף
פורסם לראשונה בספרה "סימבוליזם בשירה המודרנית" (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תש"ס 2000)
מהותה של "שמחת עניים" - ברוך קורצווייל
נדפס במקור תחת הכותרת ה-"condition humaine" בשירה הפרסונלית לנתן אלתרמן.  בתוך:  מאסף : דברי ספרות, בקורת והגות, כרך א' (תש"ך 1960), עמ' 101־125.
על קו הקץ - דוד כנעני
מספרו של דוד כנעני: בינם לבין זמנם (מרחביה : ספרית פועלים, 1955),
לורקה ואלתרמן - היבט נוסף אולי לא ידוע על הספר "שמחת עניים" - יהודית כפרי
פורסם לראשונה באתר אלתרמן
כי שלי את כולך - שפרה צח
פורסם בבלוג של שפרה צח "יהדותי למשתמש"
וצנחת על אדמת בריתי - שפרה צח
פורסם לראשונה בבלוג של שפרה צח בקישור הזה
נ. אלתרמן: מן השיר הלירי הבודד אל הראיה הפואמטית - חנה יעוז
מתוך הספר "הניגון והזעקה" - מחקר בשירת השואה של משוררי שנות ה-40 בארץ ישראל.  הוצאת עקד, 1995
"מגילת האש" של דור השואה - גדעון קצנלסון
פרקים מתוך מסה על "שמחת עניים" לנתן אלתרמן. נדפס בכתב העת "מאזנים"
בין כוכבים בחוץ לשמחת עניים - בעז ערפלי
פרשנות כוללת ומפורטת לכוכבים בחוץ ולשמחת עניים
פרקים מהספר "לא הכל הבלים והבל" - עוזי שביט
"לא הכל הבלים והבל - החיים על קו הקץ על פי אלתרמן" - פרופ' עוזי שביט. הוצאת הקיבוץ המאוחד 2007
גאולה וחורבן, אסון וששון: פסח של אלתרמן ומרד הגטאות- צור ארליך
פורסם באתר "מידה" 27.3.2015
לא יהדות, לא ציונות: מרדכי שָלֵו כותב מחדש את שמחת עניים - בעז ערפלי
מתוך הספר "שורת המורדים - מחקרים בספרות העברית החדשה" - בעז ערפלי . הוצאת כרמל, בשנת 2009,
בדמייך חיי - עיון אחר בשמחת עניים - אידה צורית
המאמר נדפס ב"משא"  10.7.1952
בשוכבו גוֹוע - שירים על קץ האב: דילן תומס ונתן אלתרמן - זיוה שמיר

נדפס לראשונה בכתב העת "שבו"

איך לאלתר מן: שמחת עניים על פי עוזי שביט - צור ארליך
הופיע ב'דיוקן', 'מקור ראשון', י"א בשבט תשס"ח, 18 בינואר 2008
והנה כמו ליל חשכתי – איוב בין אלתרמן לרחל - שפרה צח
המאמר פורסם גם באתר "יהדותי למשתמש"