מאמרי פיינגולד בן-עמי

השחרית הפלאית של העליה השניה - בן-עמי פיינגולד
על ההמחזה "כנרת כנרת" מתוך הספר מ'כלניות' ל'פונדק הרוחות' אלתרמן המחזאי - בן-עמי פיינגולד. הוצאת הקיבוץ המאוחד 2009