מאמרי פרוכטמן מאיה  • • •

עיונים באוצר המילים של אלתרמן - עם הקונקורדנציה ל"שירים משכבר" - מאיה פרוכטמן
תדפיס מתוך דניאל סיוון ופבלו-יצחק קירטשוק (עורכים), קול ליעקב  - אסופת מאמרים לכבוד פרופ' יעקב בן-טולילה (אשל באר-שבע, כרך שמיני): הוצאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע תשס"ג
  
 
בחסות: תמ"א 38 - האתר המרכזי
© כל הזכויות לאתר נתן אלתרמן שמורות לטרגט מערכות בע"מ, עיצוב האתר - סטודיו קליימקס