מאמרים
בין אדם למקום - מנחם דורמן
בקיץ 32', ומכל-מקום לקראת "הימים הנוראים" של תרצ"ב, חזר אלתרמן הביתה. הוא יצא לצרפת ללמוד אגרונומיה ובשובו משם היו בידיו, פרט לדיפלומה, צרור רשימות שפרסם בארץ בעתון יומי וצרור שירים, שמקצתם ראו בינתיים אור ב"כתובים" וב"גזית". עתה צריך היה לדאוג קודם-כל ל"תכלית", לפרנסה יומיומית, על מנת לשחרר את האב, בהקדם ככל האפשר, מעול החזקת הבן – ואת הבן - מעול התלות החומרית באב. נתן היה עכשיו אגרונום מדופלם ולכאורה מן הדין היה כי יחפש לעצמו מבשרה במשלח-יד זה שקנה הודות לשלוש שנות לימודים בנכר בכספי אביו.
 לכאורה שקדנותו של נתן בתקופת הלימודים באוניברסיטאות של פאריס ונאנסי העידה על כך, כי אכן יש בדעתו להיאחז, לשם פרנסתו, באותו מקצוע אזרחי, שבו בחר שלא מאונסו. בארץ-ישראל, כמה וכמה סופרים היו אגרונומים, כגון יצחק אפשטיין, יצחק אלעזרי-ולקני, הוא א. ציוני, שלמה צמח, עזרא זוסמן, ועוד. העיסוק בחקלאות היה עיסוק ציוני מובהק, לפי המושגים והלכי-הרוח שרווחו בישוב היהודי בימים ההם.

חזור