מאמרים
הפואמה המניפאית: מסת מבוא - רות קרטון-בלום
נתן אלתרמן לא העניק ראיונות לעיתונות. מה חשב על עיתונאים, מבקרים ופסטיבלים ספרותיים אפשר ללמוד מן העובדה, שאת ראיונו היחיד העניק לעצמו, או, ליתר דיוק, לשתי צלליות פרי רוחו בספר שיריו האחרון. בשיר "ראיון עם המחבר", בטקס אשכבה מפוברק, באים היו"ר עם הקופאי ומשכיבים את המחבר על גבי דרגש שנמצא להם באמצע החדר, "והמחבר ראה בחרדה, כיצד הם פורשים ונעלמים וחוזרים ומתגלים מיד משני פתחים, זה מול זה, כשבידיהם כסאות והם קרבים אליו משתי רוחות-שמים בעוד שאר שתי רוחות הולכות ומחשיכות".


חזור