מאמרים
למה אלתרמן הוא הגדול מכולם - מנחם בן

מה  זך לא הבין באלתרמן ,ומה היה בפגישה ביני לבין תרצה אתר, כמה חודשים לפני מותה, כשהבנתי מה ההבדל בין הבת הצוחקת מ"שדרות בגשם" לבין הבת מחפשת האשנב ב"שיר משמר".חזור