מאמרים
ההזדהות עם יצר ההקרבה של החלוץ - יוסי פלס
המוגזמת של חסידים סילפה ועיוותה את ערכן האמיתי של יצירותיו. דווקא יצירה קאנונית פחות כ"כינרת כינרת" מאפשרת הערכה אובייקטיווית של סגולותיו ומגבלותיו - ללא התלהבות גימנזיסטית, או יומרנות אקדמית עקרה.

חזור