מאמרים
לאור ולרוחב בשדות אבינו - צור ארליך
התופעה של הקבלות בין בתים ושורות בשירים, היוצרת להם ממד קריאה נוסף, בולטת ב'שמחת עניים' וב'שירי מכות מצרים'. אולם גם ב'כוכבים בחוץ', החופשי יותר במבנהו, אפשר למצוא מבנים סימטריים, וחשיפתם של מבנים אלה מעשירה את הבנתם של השירים. מאמר זה מעיין במבנה הבבואתי של 'תמצית הערב', שברך סוררת חורגת ממנו; במבנה ההררי, כפול המדרונות, של 'בהר הדומיות'; ובמבנה הכפול, חצוי הפנים, של 'אביב למזכרת'.

חזור