מאמרים
שקספיר בכחל וסרק - מחזות מתורגמים - דן מירון
מהותן העיקרית של החולשות, המתגלות ברוב תרגומי מחזות שקספיר, שנאספו במהדורה החדשה - (מחזות שקספיר, א-ה , הוצ' הקיבוץ המאוחד וספרית הפועלים ) - נחשפת מתחת לברק הלשוני והריתמי לוקח-הלבבות שבהם, משניתנת הדעת במפורט על איכותה של היחידה הלשונית השירית, שעוצבה בהם: היינו, על טיב הרקמה הצלילית והציורית, שנשזרה במסגרתם של הטורים היאמביים המחומשים, המשמשים בכל התרגומים (פרט לאחד: בתרגום 'האמלט' הורחבה מסגרת הטור השירי לששה יאמבים) בתורת כלי עיקרי לבניין נוסחה העברי של השירה השקספירית, הכתובה גם הא במקורה בפנטאמטר היאמבי. בדיקה זהירה של טורים מחומשים אלה - המסתייעת גם בהשוואתם לטורים הפנטאמטריים שבמקור - יש בה, כמדומה, כדי לגלות, שדווקא ברק לשוני ומוסיקאליות יאמבית נמרצת אלו, הלוקחים את לבנו בשעת הקריאה הראשונה בתרגומי שלונסקי-אלתרמן וממשיכי גישתם, הם המרחיקים אותם מן האפשרות להעמיד אקווייואאלנט שירי ממשי לשורה השקספירית.
 נטול דוגמאות אחדות מן המחזה, הפותח את הכרך הראשון של המהדורה: "רומיאו ויוליה". אמנם התרגום עצמו אינו מעשה ידי אבות האסכולה עצמם, אלא של רפאל אליעז, שתרגם שלושה מתוך עשרת המחזות המכונסים בכרכים, שהופיעו עד כה.

חזור